2017 m. vasario 9 d., ketvirtadienis

Kas yra mirtina nuodėmė?
  „Jei kas mato nusidedant savo brolį, tačiau ne iki mirčiai, teprašo, ir Dievas duos jam gyvybę, būtent tiems, kurie nusideda ne iki mirčiai. Yra nuodėmė iki mirčiai, ir aš kalbu ne apie ją, kad būtų prašoma.“

   Šventająme Rašte, Jono 3 laiške mes matome, kad kalbama apie vieną nuodėmę iki mirčiai 

"...Yra nuodėmė iki mirčiai, ir aš kalbu ne apie ją..."

    Daugelis girdėjo ape 7 "mirtinas" nuodėmes. Godumas, išdidumas (puikybė), apsirijimas, pavydas, kerštas, geismas ir tingumas. Po Dantės Alegieri "Dieviškosios komedijos" jos tapo vos ne dogma, tikėjimo reikalais mažai besidomintiems žmonėms. Bet visos šios nuodėmės yra atleistinos, jei žmogus atgailauja.

 Yra tik VIENA VIENINTELĖ NUODĖMĖ kuri ne bus atleista. 

   "Kas tars žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas piktžodžiaus Šventajai Dvasiai, tam nebus atleista." 

   Šventoji Dvasia jau kelis tūkstantmečius liūdija apie Jėzų Kristų, Viengimį Dievo Dangaus ir žemės Sutvėrėjo Sūnų.

   "Kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą, o kas nenori Sūnaus tikėti – gyvenimo nematys: virš jo kybo Dievo rūstybė“.

 VIENINTELĖ NUODĖMĖ IKI MIRČIAI YRA NETIKĖJIMAS JĖZUMI KRISTUMI, dėl viso kito atgailauk, melsk Dievo Jėzaus Kristaus vardu ir tau bus atleista, nesvarbu kokia nuodėmė tave slegia. 

2017 m. vasario 1 d., trečiadienis

Už merdinčių Lietuvos senukų teisių apsaugą Sorošas nemoka, todėl visokios Šikalienės tyli.


  Merdinčių Lietuvos senolių atėmęs neparduosi (nėra rinkos), todėl už iškrypelių pinigus ištikimai ir nebrangiai lojančios žurnalistinės šliundros ir "teisių gynėjai" jais nesidomi, nekrenta į isterijas dėl jų emocinio, psichologinio ir fizinio smurto uždraudimo.

Alvydo Vėbėrio straipsnis "Laisvame laikraštyje"

Tiesiog tragiškai nusikalstama istorija.

,, Mokykitės daryti gera, ieškokite teisingumo, padėkite prispaustiesiems, apginkite našlaičius, užstokite našles".(Iz 1,17)
 VĖL PANEVĖŽYS. VĖL SENOLIŲ, NAŠLAIČIŲ SKRIAUDOS
Našlaitė Marijona Viktorija Kasiulienė (Butkutė) išaugusi valdiškuose namuose, tarnavusi ne vienam Lietuvos ,,ponui'', patyrusi begalę skriaudų, senatvėje liko vėl vieniša, alkana ir prasiskolinusi valstybei (90-tė močiutė). Už skolas būtų likusi gatvėje, jei ne gautas SOS signalas, Sistema pilna išlaikytinių, besimėgaujančių kavučių pertraukėlėmis. Soc. skyriai, slaugos tarnybos, med. įstaigos... visi akli? Tai jau ne abejingumas, bet nenusikalstama išlaikytinių veikla? Ar tai vienetinis atvejis? Ar kas nors dar yra matęs ką nors panašaus?
 Taip dirba Panevėžio miesto savivaldybės soc. skyriai, slaugos tarnybos. Tokia ši senolė grįžo ir iš Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos įstaigos.  Direktorė Violeta GRIGIENĖ
 Vaikai žudomi, senoliai marinami, TIESOS skelbėjai persekiojami. Soc. skyrių, med. įstaigų ,,poniukai" nepakelia užpakalių nuo begalės popierizmo - pažymų. Svarbu tvarkingi dokumentai ir parodyti žmonėms, kokie jie reikalingi. Kaip visada ,,pervargę" nuo niekinio jų darbo. Tuo tarpu ŽMOGUS pamirštamas. Tas pats sveikatos, švietimo, teisinėje sistemoje. Visiškas valdžios išsigimimas. Degradacija.
 Pagal gautą pranešią aplankiau 91 metus einančią  vienišą močiutę V.M.Kasiulienę gyvenančią  Statybininkų gatvėje.  Paskambino kaimynė prašanti pagalbos. Ji perskaitė mano straipsnį ,,Laisvo laikraščio" Lietuvai leidinyje ,,TEISINĖS VALSTYBĖS PARODIJA ".  Jame buvo aprašyta, kaip 77 metų neįgalus nedarbingas  senolis Vladas Abromavičius pragyvenęs 37 metus soc. būste už komunalines skolas (gyvenantis greta esančio Statybininkų gatvės name) Panevėžio miesto savivaldybės iniciatyva išmestas į gatvę, jam  nesuteikiant kitos gyvenamos vietos. Dabar gyvena blogiau nei gyvulys tvarte.  Treti metai tąsomas po teismus  bylinėjantis su Panevėžio miesto savivaldybe.  Atsisakė net Lietuvos respublikos pilietybės. Kas gali paneigti, kad  valdžia laukia kol senolis išeis anapilin?
.
Skambinusi kaimynė pabūgo, kad toks pat likimas laukia  greta gyvenančios  nuvargusios močiutės, kaip aprašyto V.  Abromavičiaus.
Paaiškėjo, kad močiutė vieniša. Šaldytuvas įjungtas, bet šaldyti nėra ko. Jis tuščias, apart lėkštutėje įdėtus du šaukštelius sugedusios uogienės ir pelėsiais padengto margarino likučių.
 Senolė pasmerkta mirčiai. ,,Maitvanagiai‘‘ laukia grobio
Jie naudojimui netinkami. Telefonas už skolas atjungtas. Vandens kranai sugedę, tualeto patalpoje nosį riečiantis kvapas, dėl sugedusios santechnikos. Klozetu naudotis negalima. Santechnika, vamzdynai pasibaisėtini.
Namo pirmininkė Birutė Stulginskienė  man teigė, kad žino, kur senolė laiko pinigus, dokumentus. Iškviesta pas buto savininkę nei pinigų, nei paso nerado. Priverstinai siūlė  kviesti senolei gydytoją, skambino jai. Ji teigė, kad  buvo pas ją nuvykusi į kabinetą, bet sakė, kad didelė eilė. Žadėjo kitą dieną vėl skambinti gydytojai ir apie tai informuoti mane. Skambučio nesulaukiau.
 Namo pirmininkė Birutė Stulginskienė  kaltina kaimynę dėl senolės nepriežiūros
  Močiutė visiškai sveika, šviesaus proto. Pagal amžių reikalinga vienokia ar kitokia slauga, pasitvarkant bute ar atnešant jai produktus į namus. Ne kartą eidama slidžiu keliu yra pargriuvusi, susižeidusi. Radę ją žmonės skambino policijai, manydami, kad voliojasi girta moteris. Pareigūnai įsitikinę, kad senolė blaivi, kvietė med. pagalbą. Šie vežė į slaugos ligoninę.
Grįždavo namo iš Panevėžio Palaikomojo Gydymo ir Slaugos ligoninės šiek tiek pasveikus. Kaip į ją pakliūdavo neatsimenanti. Pasakojo, kad retkarčiais aplanko kaimynės atnešdamos šį bei tą užkąsti. Kadangi buvau ne vienas, tuoj pat pasiunčiau fondo globojamą našlaitį į parduotuvę parnešti valgio. Paklausus ar turi pinigų maistui, jų neturėjo. Savo asmens dokumentų garbaus amžiaus senolė pasigedo.
Mokesčiai daugumoje nesumokėti. Yra didelių įsiskolinimų. Pagal jos amžiaus išgales gyvena ganėtinai tvarkingai.
Kas gali paneigti, kad artimiausi ją lankantys ,,maitvanagiai" nesikėsina į jos būstą, išmetant kaip V.Abromavičių į gatvę? Tokią versiją teigė namo gyventojai. Pasakojo, kad tai vieninga savivaldybės mafija.
 Fondas matydamas antisanitarines sąlygas su pagalbininkais (močiutei sutikus) atvyko ją pamaitinti ir dalinai sutvarkyti sanitarinius mazgus atliekant buto švarą. Kad išsiaiškinti kur dingo asmens dokumentai, dėl kokios priežasties yra susidarę didelės skolos už komunalinius patarnavimus, telefoną (atjungtas) informavome savivaldybės soc. skyrių bei iškviečiau policiją.
 Pagal mano iškvietimą atvyko dvi policijos pareigūnės. Viena jų neprisistačiusi ir pamačiusi, kad įvykiai šiame bute filmuojami akiplėšiškai puolė atimti kamerą. Vėliau, man pareikalavus, vis tik prisistatė, bet bandė iškvietimą ignoruoti ir su manimi nebendrauti. Tai tyrėja Vilmiškytė.  Galiausiai iš padebesių ji nusileido ant žemės, pakeitė toną, surašė protokolą, atsiprašė už savo poelgį,
Fondas neleis skriausti senolės, pasirūpins ir primins Panevėžio savivaldybės klierkams, kad ,,neužmirštuolės" gėlytę reikia nešioti ne įsisegus atlape, bet rūpintis ŽMOGUMI. Ypač našlaičiais, garbaus amžiaus soc. remtinais žmonėmis.
 Kodėl senyvo amžiaus močiute niekas nesirūpina pradėjau atlikti žurnalistinį tyrimą. Paskambinau Panevėžio m. soc. skyriaus vedėjui Viktorui Michailovui.
 Panevėžio savivaldybės soc. skyriaus vedėjas V.Michailovas painiojosi įvykiuose, grasino policija, draudė paveiksluoti, provokavo savo veiksmais, kaip ir daugelis išlaikytinių, sumaištį.
 Panevėžio slaugos tarnyba patvirtino, kad jokių paslaugų V.M. Kasiulienei nesuteikė
 Šis teigė, kad kompensacijai senolės prašymas paduotas prieš mėnesį. Teigė, kad buvo jo darbuotojai nuvykę pas močiutę, ją atsivežė į savivaldybę.  Šiandien t.y sausio 31 dieną patikrinau ar biurokratai kalba tiesą. Paprašiau parodyti jos prašymą. Bandė ignoruoti ir nesuteikti mano prašomos  informacijos. Kadangi buvau vienas, todėl kad nebūtų klastojami ir iškraipomi faktai  viską filmavau ir įrašinėjau. Prasidėjo grasinimai policija, draudimas atlikti žurnalistinį tyrimą, filmuoti, paveiksluoti. Galiausiai iškvietė savivaldybės apsaugą, kurios darbuotojas  smurtu bandė atimti kamerą, draudė filmuoti ir paveiksluoti viešoje vietoje iš biudžeto lėšų išlaikomus išlaikytinius.
Galiausiai parodė, kad prašymas surašytas 2017 metų sausio 25 d. t.y po to, kai paskambinau,  kodėl savivaldybės soc. darbuotojai neatlieka jiems pavestų pareigų ir  kodėl senolės V.M. Kasiulienės didžiuliai įsiskolinimai. Mano darbuotojai ir  asmeniškai aš, senolę slaugome 24 val. paroje nuo sausio 23 dienos. Be mūsų žinios ji niekur nėra išvykusi.
 Kas gali paneigti, kad nesuklastotas jos prašymas ir man teigiamas melas? Paprašiau  parodyti kitą  dokumentą, kad senolė yra atsisakiusi slaugos paslaugų.  Parodė be datų ir neįregistruotą  pareiškimą. Galimai suklastotas. Vėliau nukreipė į Panevėžio soc. paslaugų centrą, kur sakė, kad jie atlieka mano įvardintai senolei visas paslaugas. Paslaugų atsisako, bet vis tiek jie jas  atlieka? Deja. Ten neradau direktorės, nes galimai buvo įspėta apie mano vizitą. Tuomet paprašiau, kad suteiktų informaciją pavaduotoja. Sekretorės nuvestas pas ją pajutau stiprų alkoholio kvapą. Ji pamačiusi filmavimo kamerą į klausimus neatsakinėjo, pabėgo iš kabineto. Grasino policija.
 Iš Panevėžio socialinio paslaugų centro priežiūros skyriaus vadovės kabineto sklido alkoholio kvapas į užduotus klausimus neatsakinėjo, slėpė veidą, pabėgo iš kabineto.
 Kai pasakiau, kad aš pats jai iškviesiu patikrinti blaivumą ji grįžusi atgal užsirakino kabinete ir neįsileido net savo kolegės. Kita soc.paslaugų pavaduotoja su viena šios įstaigos darbuotojų teigė, kad jokios slaugos mano minimai moteriškei  nėra darę, apart slaugos, kad  sausio 25 dieną, lydėjo močiutę pagal namo pirmininkės Birutės Stulginskienės  tel.skambutį į savivaldybę, kad parašytų prašymą. Aiškindamos tokią versiją painiojosi detalėse.  Tai melas, nes jau tuo metu atlikinėjau žurnalistinį tyrimą. Tuo metu buvau aš ir keletas svečių močiutės bute.  Kita vertus, kam savivaldybei reikalinga slaugos darbuotojų paslauga senolę vežioti į savivaldybę? Ar ne geriau savivaldybės soc. skyriaus ,,poniutėms“ su prašymu atvykti į močiutės namus, paimti parašą ir pasidomėti, kaip senolė gyvena? Tai jų pareiga.
Visiems įvykiams padaryta video medžiaga. Ji bus perduota atitinkamoms žinyboms. Vienintelis ginklas atgyvenusiai sovietinei tvarkai,- viešumas. Biurokratai, tarsi banditai slepia savo veidus. Kas gali paneigti kad jie daro nusikaltimus ir  bijo TIESOS? Neteko matyti Prezidentės ar tiesą sakančio žmogaus pasislėpusio ir bėgančio nuo foto objektyvo ar video kameros. Parduotuvėje ar kitoje vietoje vagys ir nusikaltėliai  bijo kamerų, bet pirkėjams jos netrukdo.  Ko tautos išlaikytiniai bijo?

2017 m. sausio 31 d., antradienis

Kuo skiriasi civilizuotas sociumas ir sociumas kuriame dominuoja nevispročiai?   Šiandien pagrindinėje lietuvių visuomenės smegenų plovykloje DELFI perskaičiau įdomią naujieną "Anglijoje vos gimusią mergytę apatiniais pasmaugusi lietuvė gyvena laisvėje". 

   Šiame tekste buvo nuorodytas ir teismo sprendimas su motyvacija: 

  "Skelbdamas nuosprendį teisėjas Andrew Nicolas sakė: „Jūs buvote užvaldyta jūsų situacijos sukelto streso ir dalinio neigimo nėštumo metu būsenos. Gimdymo metu buvote ypatingo nerimo ir panikos, prilygstančios laikinam proto pusiausvyros pablogėjimui, būsenos“. G. Šuminaitei skirta 24 mėnesiai viešųjų darbų ir nurodyta, kad jai reikalinga reabilitacija. Buvo nurodyta, kad kaltinimas žmogžudyste būtų įtrauktas į duomenų bazę.".

   Tai labai normali praktika civilizuotose šalyse, nes šiame siaubingame nusikaltime yra ne viena auka - nekaltas kūdikėlis, bet taip pat ir jo motina. Čia atsižvelgiama į visas aplinkybes ir nusikaltusio asmens padėtį, tokiu būdu stengiamasi ištaisyti, o ne pabloginti žmonių socialinę būklę. Būtent todėl žmonės myli ir saugo savo valstybę. 

   O dabar įsivaizduokite jeigu Britų sociume dominuotų nevispročiai, kokia būtų reakcija? BBC, Independent, SUN ir kitos informacinės įmonės, pagrindinių naujienų tinkelyje sukeltų nesibaigiančia permanentinę įsteriją. Dėtų vargšo vaikučio ir jo motinos nuotraukas, dieną naktį raudotų dėl baisios padėties Britanijoje, reikalaujant KĄ NORS DARYTI. Įsterijos paskatinti Eltonas Džonas, Džeremis Klarksonas ir kiti šou verslo veidai degintų žvakutes ir darytų "selfi" su užrašais "Kada pagaliau uždrausime moteriškus triusikus,nes jais žudomi nekalti kūdikėliai". Tereza May pradėtų griežtai auklėti lordų rūmus, kad jeigu jie nepriims triusikų draudimo įstatymo, tuomet bus kalti dėl visų kitų vaikų žudynių Anglijoje. Borisas Džionsonas suburtų parlamentines komisijas tam, kad centralizuoti triusikų naudojimo kontrolę, suteikiant inspekciniams organams teisę be įspėjimo tikrinti visų Britanijos moterų apatinių būklę. Jeigu per reidus rastų tokius, kuriais yra įmanoma pasmaugti kūdikį, tuomet privalėtų nedelsiant konfiskuoti ir kūdikius ir triusikus. Konfiskuoti kūdikiai tuoj pat saugiai, už nustatytą kainą turi būti parduodami turtingiems, o nesaugius triusikus nedelsiant turėtų siųsti į rytų europos labdarynus. 

  Sakote kvailos sapalionės? Na tuomet apsižvalgykite po Lietuvos viešają erdvę, po vargšo vaikučio žuties ir atsakykite sau ar gyvenate civilizuotoje valstybėje? 

2017 m. sausio 30 d., pirmadienis

Šį sekmadienį mes skaitėme su vaikais. Apaštalo Jono laiškas

Ištrauka...

      Kas yra melagis, jeigu ne tas, kuris neigia Jėzų esant Mesiją?  Tas yra ir Antikristas, nes jis paneigia Tėvą ir Sūnų. Kiekvienas, kas neigia Sūnų, neturi ir Tėvo. Kas išpažįsta Sūnų, tas turi ir Tėvą. Tepasilieka jumyse tai, ką girdėjote nuo pradžios. Jeigu tai, ką girdėjote nuo pradžios, pasiliks jumyse, tada jūs pasiliksite Sūnuje ir Tėve. Štai pažadas, kurį jis pats mums yra davęs, – amžinasis gyvenimas. Aš tai parašiau apie tuos, kurie norėtų jus suklaidinti. Dėl jūsų – Patepimas, kurį iš jo esate gavę, jumyse lieka, ir nereikia, kad jus kas nors mokytų, nes pats jo Patepimas moko jus visko, ir jis yra tiesa, o ne melas. Ir kaip jis jus pamokė, taip jame ir laikykitės. Taigi dabar, vaikeliai, pasilikite jame, kad kai jis pasirodys, turėtume pasitikėjimą, ir kai ateis, nereikėtų su gėda nuo jo pasitraukti. Jei žinote, kad jis teisus, tai žinokite, jogei kiekvienas, kuris daro teisybę, iš jo yra gimęs. Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai – ir esame! Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašūs į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra.

2017 m. sausio 28 d., šeštadienis

Kas kaltas dėl keturmečio tragedijos? Čia tiesiog žioplienė ar piktybinė žlobienė

Ar tikrai mažo vaikučio Kėdainiuose mirtis yra tik tragiškas atsitiktinumas "atvėręs visai Lietuvai akis" jog Žiobienės vaikų teisių apsaugos kontorai reikia skubos tvarka suteikti neribotus įgaliojimus (beveik kaip bolševikų čekistams), be jokių teismų ardyti šeimas ir pardavinėti pagrobtus vaikus ten kur sugalvos naujieji čekistai (pavadinus tą pardavimą saugios aplinkos vaikui sudarymu)?

  Kad elementariai suprastumėte kaip mąsto valstybės biurokratas, siulau jums labai seną ir tam tikra prasme etaloninę istoriją apie biurokratų veikimo principus ginant ir kuriant savo "duonos su sviestu uždirbimo rinką".

  Tai beveik dviejų šimtų metų senumo tikras tyrimas kurį aprašė Rusijos Caro valdininkas, specialiems pavedimams, tikrasis valstybės patarėjas (действительный статский советник) Pavelas Ivanovičius Melnikovas (kuris pasirašinėjo Andrėjaus Pečiorskio slapyvardžiu) dilogijoje "Miškuose" (В лесах).

  19 amžiaus pradžioje Caras Nikolajus Pirmasis sukūrė specialią tarnybą kovai su arklių vagystėmis. Į kiekvieną guberniją buvo paskiriamas specialus komisaras kovai su šiuo baisiu blogiu. Rusija didelė ir jeigu europinėje jos dalyje buvo didelės problemos su arkliavagiais, tai didžiuliuose užvolgės miškuose arkliavagių nebuvo išviso.

  Įsivaizduojate kokioje padėtyje atsidūrė ten paskirtas komisaras. Arklių vagysčių ten ne buvo niekada, o komisaras kovai su arkliavagiais yra. Pas komisarą puikus atlyginimas, tarnybinis transportas (arklių trojkė su skambaliukais, kad prasčiokai išgirdę jog važiuoja įpatingas asmuo lenktųsi) namas, tarnai ir tarnybos finansavimas. Kas metai į Sankt Peterburgą reikėjo siųsti ataskaitą apie atliktą darbą, o ką rašyti? Arklių pavogta 0, arkliavagių sulaikyta 0, grąžinta arklių teisėtiems sąvininkams 0. Kam ta tarnyba reikalinga? Ir be abejo protingam valdininkui šauna vienintelė išganinga mintis, jei nėra problemų jas reikia sukurti. Bet pačiam organizuoti nusikalstamą susivienijimą yra pavojinga, todėl protingas vyras išvyksta į komandiruote po tas Rusijos vietas kurių kalėjimuose pilna arkliavagių. Ten jis pradeda atvedinėti nusikaltėlius į doros kelią. Veda šiems žmonėms paskaitas apie tai kokie jie negeri ir kaip jie blogai elgiasi, o va jo gubernijoje gyvena puikūs žmonės. Jokių vagysčių, arkliai laisvai net nesaugomi ganosi ir niekas jų neliečia. Kaip jūs manote po tokių bandymų sugėdinti arkliavagius kokias išvadas ir tolesnius gyvenimo planus pradėjo kurti recidyvistai? Teisingai. Nutarė vykti į Užvolgę ir ten tuojau pat pradėjo kilti pavogtų ir surastų arklių statistika. Valio! Valdininkas ir jo tarnyba yra reikalingi, duonai su sviestu uždirbo.

   Viskam paaiškėjus vienintelė nuobauda tokiam biurokratui yra atstatydinimas ir pravardė Žioplys. Nors relaybėje tai nusikaltėlis Žlobas, kuris pridarė baisių rūpečių niekuo dėtiems žmonėms vardan savo sočios valdininkiškos duonos.

    Grįžtam į Lietuvą. Keturmečio vaikučio tragedijoje taip pat mes matome lyg ir žioplumą. Juk Žiobienė pati prisipažino jog jie žinojo apie problemą, bet nieko ne darė. IR ČIA KYLA KLAUSIMAS, KODĖL NE DARĖ? Ar tikrai tai tiesiog žioplumas? O gal nusikalstamas žlobiškumas, skatinant būtent tokią tragediją?

p.s.  Bet kokiu atveju ar tai žioplumas ar žlobiškumas, šios tarnybos ilgametė vadovė parodė savo visišką nekompetenciją ir neatitikimą užimamoms pareigoms.

2017 m. sausio 27 d., penktadienis

Kodėl Britai nėra kvailesni už žydus?  Kartą Vinstono Čerčilio paklausė, kodėl Britanijoje nėra antisemitizmo? Jis atsakė: Tiesiog mes Britai nemanome jog esame kvailesni už žydus.

  Ir nors žydai labai stipriai apgraužė Britų imperiją (vien ko vertas Machatmos Gandi projektas išmušęs deimantą (Indiją) iš Britų imperijos karūnos. Šio projekto įkvėpėjas ir finansuotojas buvo Litvakas Hermanas Kalnebachas) bet Britai iki šiol techniškai atsilaiko prieš jų bandymą pavergti ir pačią seną Britaniją. Pav. dėl visame pasaulyje buldozerio principu stumiamo gojų pavergimo įstatymo fariziejiškai pavadinto "smurtas prieš vaikus". Britai aiškiai pasakė žydų lobistams, kad nedarys savo piliečių nusikalteliais už šleptelėjimą vaikui, taip pat Britanijoje nėra uždraustos fizinės bausmės mokykloje. Ir nors Britams sunku priešintis totaliai žydų kontroliuojamos informacinės erdvės įrankiams (pasižiūrėkite kas darosi Lietuvoje, kokia žiniasklaidos isterija sukelta niekšingai naudojantis vargšo vaikučio tragedija tam, kad prastumti Lietuvių pavergimo įstatymus), bet jie tikrai labai minkštai (džentelmeniškai) ir nepalenkiamai atmušinėja atakas, nepasiduodami manipuliacijoms. Ar ilgai tai tesis paskutinėje tikroje baltųjų žmonių monarchijoje? Iki tol kol žydai ne sunaikins Britų karališkos valdžios, nes be kilmingųjų likusi tauta bus toks pat lengvas grobis kaip ir rusai Rusijoje, kuriuos žydai apiplėšė ir suvarę į gardus/gulagus vėliau visiems pasaulyje įrodinėjo, kokie rusai nevėkšlos ir girtuokliai, o viskas kas Rusijoje gera yra tik žydų genijaus ir darbų dėka.


2017 m. sausio 26 d., ketvirtadienis

Kada uždėsim apynasrius visokioms Šikalienėms su Kakulaičiais?


  Aš čia dabar nesiplėsiu kokios jėgos ir kokiems tikslams stumia vaikų grobimo įstatymus visame pasaulyje. Tiesiog, tam, kad suprastumėte šių įstatymų veikimo principą siūlau pamodeliuoti tokią situaciją:  Ar sutiktum parduoti inkstą tam, kad sumokėti PSD mokestį? Ar atiduotum savo vienos akies ragenas, pragėrusiam savo akis turčiui, kuris apmokės tavo praleistas įmokas žydų (Lietuvoje jie prisistato skandinavais) bankui? Pasakysi jog aišku ne, tegul pasiunta, žemę ėsiu, bet savo kūno nepardavinėsiu. O jeigu tavo PSD mokesčio nemokėjimas ir žydų palūkininkų plėšikavimo ignoravimas bus traktuojamas kaip smurtas prieš vaiką nesugebant pasirūpinti jo tinkama aplinka? Kai tu, po kelių žlobienės pasiuntinių apsilankymų drebėsi dieną naktį jog tavo mažyli, 240 šunų pagalba, išplėš iš tavo rankų ir parduos tiems kas turi iš ko mokėti mokesčius ir palūkanas. Argi tuomet nesutiksi su viskuo? Tuo labiau kai negalėsi niekur pabėgti, nes palūkininkai, kaip ir jų proseneliai komunistai suvokdami, kad savo iškrypelišką valdžia išsilaikys tik tada kai ji taps visuotine (pasaulinės revoliucijos principas) tokius įstatymus įvedinėja visame pasaulyje kopy paste principu. Kur be bėgtum, ten tave pasieks "smurto prieš moteris ir artimoje aplinkoje Stambulo konvencija".

  Vienintelis išsigelbėjimas šioje situacijoje, kad tokie įstatymai jokiais būdais nebūtų priimami mūsų lokalioje gyvenamoje aplinkoje. Kaip tai padaryti? Reikia indentifikuoti ir neutralizuoti pastoviai klonuojamas Šikalienes ir Kakulaičius turinčius įtakos tokius įstatymus prastumti.  Supraskite, kad visi tie Sorošai, Kurlianskiai, Zingeriai, Abramavičiai, Furmanavičiai ir pan. patys asmeniškai tik įpatingais atvejais kišasi į šios, dar  Leibos Bronšteino Trockio suformuluotos "permanentinės revoliucijos" įgyvendinimo peripetijas (tam, kad gojai kuo mažiau būtų erzinami pačių šitų snukių pasirodymais). Jie ieško paleistuvių ir iškrypelių gojų tarpe per kurius visa tai galma daryti. Suradus tinkamą žmogišką medžiagą (šikalienę ar kakulaitį) lieka tik technikos reikalas kaip motyvuoti juos daryti tai ką turi. Pinigai, valdžia, seksas viskas tinka motyvacijai.

  Todėl aš dar kartą sakau, reikia visokioms šikalienėms/kakulaičiams uždėti apynasrius, kad jiems ir jų pasekėjams atšoktu norai naudotis jiems suteikiamomis dosniomis "motyvacijomis" naikinant mūsų šeimas. Kaip? O čia jau kiekvieno kuris turi tam valios ir galios technikos ir sugebėjimų klausimas. Jie prieš mus veikia neregimai, bet techniškai ir kietai, todėl ir mes turime jiems tuo pačiu atsakyti.

p.s. Apginkime savo vaikus, nes jeigu mes to nepadarysime, jų ateitis bus gyvulių garduose kuriuos nuosekliai stato save pasaulio šeimininkais įsivaizdavusieji šėtono tarnai!

p.s.s. Svarbu prisiminkite ką apie šiuos šešėlinius melagingų įstatymų stumėjus pasakė Jėzus:  „Jei Dievas būtų jūsų Tėvas, jūs mylėtumėte mane, nes aš iš Dievo išėjau ir čion atėjau. Aš gi ne savo valia esu atėjęs, bet jis yra mane siuntęs. Kodėl gi nesuprantate, ką jums sakau? Ar ne todėl, kad negalite mano žodžių klausyti? Jūsų tėvas – velnias ir jūs pasišovę tenkinti jo užgaidas. Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos, – jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava,nes jis melagis ir melo tėvas. (Jono Evangelija 8 skyrius)